Cấu hình SPF - Gửi email nặc danh, email nặc danh, email ẩn danh, email dấu tên, cách gửi email nặc danh, các viết email ẩn danh, gửi email dấu tên

Được tin tưởng và sử dụng với 80,000 người dùng hàng ngày, chúng tôi đang dẫn đầu trong lịch vực email nặc danh với công nghệ thanh toán bảo mật, domain được công nhận và nỗi tiếng.

Cấu hình SPF

Chúng tôi luôn nghiên cứu và phát triển để hổ trợ người dùng nhiều cách khác nhau để đưa toàn bộ email của người gửi vào Inbox. Bên cạnh cấu hình DKIM, một trong những phương pháp rất quan trọng để chứng thực email đó là Sender Policy Framework(SPF, tìm hiểu thêm về SPF tại đây). SPF là một trong những phương pháp chứng thực email được thiết kế để xác thực email của người gửi trong suốt quá trình gửi email. Để cấu hình SPF, cách đơn giản nhất là cấu hình DNS TXT cho domain của bạn..

 

Host: @
Type: TXT
Valuev=spf1 include:spf.5ymail.com ~all

 

Dưới đây là một ví dụ về cấu hình DNS TXT record trên Godaddy
cấu hình DNS TXT record trên Godaddy

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi Liên hệ nếu bạn gặp khó khăn trong việc cấu hình DNS, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hổ trợ bạn. Trân trọng cảm ơn!

The 5yMail International Team