Gửi email nặc danh, email nặc danh, email ẩn danh, email dấu tên, cách gửi email nặc danh, các viết email ẩn danh, gửi email dấu tên - Trang chủ

Được tin tưởng và sử dụng với 80,000 người dùng hàng ngày, chúng tôi đang dẫn đầu trong lịch vực email nặc danh với công nghệ thanh toán bảo mật, domain được công nhận và nỗi tiếng.

Gửi email nặc danh, email nặc danh, email ẩn danh, email dấu tên, cách gửi email nặc danhNhập địa chỉ email người nhận hay địa chỉ email mà bạn muốn gửi đến. Tối đa 05 email một lần gửi, cách nhau dấu(;). Tính năng này chỉ danh cho Tài Khoản Kích Hoạt nộp tiền.

Địa chỉ email CC sẽ được gửi đính kèm nhưng địa chỉ này sẽ được người nhận nhìn thấy được. Bạn chỉ có thể nhập duy nhất một địa chỉ.
Chức năng này chỉ dành cho Tài khoản kích hoạt nộp tiền

Địa chỉ email BCC sẽ được gửi đính kèm nhưng địa chỉ này sẽ ẩn và người nhận sẽ không nhìn thấy. Bạn chỉ có thể nhập duy nhất một địa chỉ.
Chức năng này chỉ dành cho Tài khoản kích hoạt nộp tiền

Nhập tiêu đề của email.

(USA, EUROPE và ASIA)

Nhập tên của bạn, bạn có thể nhập bất kỳ tên gì bạn muốn, nó sẽ là Tên Người Gửi.

Cấu hình người gửi

Nhập địa chỉ email giả mạo của bạn, địa chỉ email này sẽ là địa chỉ email của người gửi. Vd: yourname@microsoft.com...
Chức năng này chỉ dành cho Tài Khoản Kích Hoạt nộp tiền
Lưu ý : chất lượng của địa chỉ email này rất quan trọng, nó phải là email của domain tồn tại (phần đuôi @) và phải đủ tốt để tránh đánh dấu là Spam.

Người nhận sẽ trả lời email bạn gửi vô địa chỉ này, bạn có thể nhập bất kỳ email nào bạn muốn vô đây nhưng phải email thật để bạn có thể mở ra và xem nó.
Chú ý: NẾU BẠN KHÔNG ĐIỀN VÀO Ô NÀY, MẶC ĐỊNH EMAIL TRẢ LỜI SẼ VÔ 5YMAIL INBOX CỦA BẠN
Chúc năng này chỉ dành cho tài khoản đã được nộp tiền kích hoạt!

Đây là tên của email trả lời. Khi ban nhập Email Trả Lời, bạn nên nhập Tên của Email Trả Lời. Người nhận sẽ nhìn thấy giống thế này Nguyễn Phú Trọng<hantruong@google.com>. Chúc năng này chỉ dành cho tài khoản đã được nộp tiền kích hoạt!

Khi nhập email thật của bạn, bạn vẫn 100% ẩn danh, không ai biết bạn là ai cả, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập và mật khẩu vô email thật của bạn và bạn có thể dễ dàng quản lý tài khoản của chính mình!

Lưu ý: Để sử dụng chức năng cấu hình SMTP, bạn phải chắc chắn cấu hình SMTP của bạn chính xác, nếu không email sẽ không được gửi.
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản thanh toán.

Cấu hình SMTP
(Tối đa: 20Mb, chỉ dành cho tài khoản kích hoạt nộp tiền)
Gửi email nặc danh, email nặc danh, email ẩn danh, email dấu tên, cách gửi email nặc danh, các viết email ẩn danh, gửi email dấu tên, email mạo danh, email giả danh, hướng dẫn gửi email nặc danh, gửi mail giấu tên người gửi, cách ẩn địa chỉ email khi gửi, cách ẩn email, cách viết thư nặc danh, phần mềm gửi email nặc danh